Jedność wiedzy, jedność poznania

Serdecznie zapraszamy na dyskusję pt. “Czy językoznawstwo rozwiązuje problemy filozofii? Wokół odczytania znaczenia <<teodycei>> Leibniza”. W debacie wezmą udział dr Marek Krajewski, filolog klasyczny i znany pisarz, oraz prof. Bogusław Paź z Instytutu Filozofii UWr. Dyskusję będzie moderował członek Akademii dr Bartłomiej Skowron.

Ukazała się publikacja członka Akademii Młodych Uczonych i Artystów dra Grzegorza Joachimiaka pracującego w Zakładzie Muzykologii Historycznej Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego i w …

Czytaj dr Grzegorz Joachimiak współautorem publikacji Instrumentalmusik des Barock wydanej w Laaber-Verlag

 

Dr Marta Migocka-Patrzałek, członkini AMUiA, została wybrana wiceprezeską nowo powstałego Polskiego Towarzystwa „Zebrafish”, którego głównym zadaniem jest podtrzymanie współpracy naukowej w zakresie badań …

Czytaj dr Marta Migocka-Patrzałek wiceprezeską Polskiego Towarzystwa „Zebrafish”

KTO?
Uczniowie i nauczyciele Wrocławskich szkół licealnych
GDZIE?
Sala Sesyjna Ratusza, Wrocław
KIEDY?
15 maja 2018, godz. 12.00
PO CO?
Aby wziąć udział w przygodzie
DANiO
Danio Adventure! Nauka i Odkrycia
Zapraszamy na wykład „Zwierzęta na …

Czytaj DANiO – Danio Adventure! Nauka i Odkrycia: Zapraszamy na wykład „Zwierzęta na wybiegu – czyli o modelach zwierzęcych w nauce”

Idź na górę