Jedność wiedzy, jedność poznania

„GUCIO” to projekt badawczo-edukacyjny pozwalający zaangażować uczniów w badania naukowe mające na celu określenie różnorodności genetycznej populacji pszczoły miodnej występujących w okolicy Wrocławia. W trzeciej edycji “Gucia” biorą udział uczniowe z XV, VIII oraz V LO oraz pasieki z Mokrego Dworu, Piszkawy oraz Smardzowa.

Małgorzata Cebrat tak opisuje zajęcia terenowe: “są one tym etapem naszych warsztatów, w czasie których zbieramy trutnie. A zbieramy trutnie dlatego, że jako organizmy haploidalne trutnie posiadają tylko po jednym allelu każdego genu, w tym genu csd, który jest obiektem naszych badań i w związku z tym łatwo jest go później sekwencjonować. Jeśli zbierzemy po kilka trutni z każdej rodziny, jesteśmy w stanie ze sporym prawdopodobieństwem zidentyfikować oba allele csd występujące u matki danej rodziny. A poza tym trutnie są leniwymi nierobami, które nie żądlą, więc zbiera się je bezpiecznie i nikt za bardzo po nich nie płacze – ani pszczoły, ani pszczelarze :-)”.

 

Idź na górę