Jedność wiedzy, jedność poznania

Serdecznie zapraszamy na dyskusję pt. “Czy językoznawstwo rozwiązuje problemy filozofii? Wokół odczytania znaczenia <<teodycei>> Leibniza”. W debacie wezmą udział dr Marek Krajewski, filolog klasyczny i znany pisarz, oraz prof. Bogusław Paź z Instytutu Filozofii UWr. Dyskusję będzie moderował członek Akademii dr Bartłomiej Skowron.

Serdecznie zapraszamy do Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na wykład, seminarium i warsztaty nt. tworzenia modeli matematycznych funkcji poznawczych w zaburzeniach psychicznych i schorzeniach neurologicznych. Zajęcia o charakterze otwartym poprowadzi wybitny ekspert w dziedzinie neuropsychologii klinicznej oraz tworzenia modeli matematycznych, profesor Ahmed Moustafa.

Sekcja Metaetyki Polskiego Towarzystwa Etycznego, Fundacja 2BFair, Academia Europaea Knowledge Hub Wrocław, Akademia Młodych Uczonych i Artystów oraz Ośrodek Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu zapraszają na spotkanie z profesor Virginie Mamadouh (Uniwersytet w Amsterdamie), która wygłosi wykład Globalizing the city and the grassroots: Political geographies of urban movements and linguistic diversity.

Poniżej przedstawiamy zapis sesji inauguracyjnej konferencji „Społeczne granice pracy. Przemiany w sferze pracy w XXI-wiecznym kapitalizmie”. Akademia Młodych Uczonych i Artystów była współorganizatorem tej konferencji. Konferencja odbyła się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, 14 listopada 2014.

 

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie odbywające się w ramach projektu “Filozoficzne wtorki w PANATO Café”, organizowane przez Studia Philosophica Wratislaviensia, Sekcję Metaetyki Polskiego Towarzystwa Etycznego, Polskie Forum Filozoficzne oraz Fundację 2B Fair. Dwóch Akademików dr Bartłomiej Skowron oraz dr Roland Zarzycki jest zaangażowanych w organizację tego wydarzenia.
Idź na górę