Jedność wiedzy, jedność poznania

Akademie Młodych Uczonych zrzeszają wybitnych młodych uczonych. Obecnie na całym świecie zostało utworzonych ponad 20 Akademii, które znajdują się w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Południowej. Celem większości z nich jest promowanie młodych uczonych, którzy wcześniej nie mieli realnego wpływu na kształtowanie nauki.

Akademie prowadzą badania interdyscyplinarne, inicjują współpracę pomiędzy naukowcami specjalizującymi się w różnych dziedzinach, rozpowszechniają wyniki prac naukowych (zarówno w świecie akademickim, jak i świecie edukacji szkolnej), dzieła sztuki a także artefakty techniki.

Logo Akademii Młodych Uczonych Państwowej Akademii Nauk

Akademia Młodych Uczonych została powołana w 2010 roku w celu „promowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez wybitnych młodych przedstawicieli nauki polskiej”.

 

 

Logo Global Young AcademyŚwiatowa Akademia Młoych Uczonych (GYA) została założona w 2010 roku dzięki wsparciu  IAP: the Global Network of Science Academies. Od października 2011 jej siedzibą jest Berlin. GYA skupia się na nauce, polityce, edukacji oraz środowisku naukowym.

 

logo Europejskiej Akademii Młodych Uczonych

 

Europejska Akademia Młodych Uczonych (YAE), założona w 2012 roku, jest pan-Europejską akademią zrzeszającą wybitynych młodych naukowców, którzy tworzą platformę, dzięki której komunikują się oraz wymieniają doświadczeniami naukowymi. Jest ona formalnie związana z Academia Europaea.

 

 

 

logo Junge Akademie

Junge Akademie, założona w 2000 roku, jest pierwszą Akademią Młodych Uczonych na świecie. Zrzesza wybitnych młodych akademików pochodzących z krajów niemieckojęzycznych.

 

scaled-0x150_Jonge Academie

 

Jonge Academie została założona w 2005 roku przez Królewską Akademię Nauki i Sztuki w Holandii.

 

Logo Szwedzkiej Akademii Młodych UczonychSzwedzka Akademia Młodych Uczonych (Young Academy of Sweden) została założona w maja 2011 roku z inicjatywy Królewskiej Akademi Nauk w Szwecji. Jest niezależnym, interdyscyplinarnym forum dla najbardziej obiecujacy młodych naukowców zajmujących się wszelakimi dyscyplinami.

 

 

Logo  Norweskiej Akademii Młodych Uczonych Norwegia jest obecnie w trakcie zakładania swojej Akademii. Norweska Akademia Młodych Uczonych (The Young Academy of Norway) jest otwarta na utalentowanych, młodych naukowców zajmującymi się różnymi dziedzinami, zainteresowanymi badaniami interdyscyplinarnymi oraz oddanych pracy nad takimi kwestiami, jak rozwój polityki oraz rozpowszechnianiem innowacyjnych badań.

 

 

Logo Duńskiej Akademii Młodych Uczonych

 

Duńska Akademia Młodych Uczonych została założona w 2011 roku przez Królewską Akademię Nauki i Humanistyki w Danii.

 

 

 

 

Logo Szkockiej Akademii Młodych UczonychZałożona przez Towarzystwo królewskie w Edynburgu w 2011, Szkocka Akademia Młodych Uczonych (RSE Young Academy of Scotland) wspiera interdyscyplinarną działalność liderów takich dziedzin jak nauka, humanistyka, sztuka, biznes oraz nauki społeczne.

 

 

Austriacka Akademia Młodych Uczonych (The Young Academy of the Austrian Academy of Sciences) to grupa wybitnych młodych badaczy zajmujących się wieloma dziedzinami. Wzmacnia ona innowacyjne badania, optymalizuje ich warunki oraz promuje młodych naukowców. Tworzy również warunki pracy, które sprzyjają rozwijaniu ścieżki kariery na międzynarodowym poziomie. Ponadto Akademia wspiera kobiety w ich karierze, równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz zarządzanie różnorodnością. Jej głównymi celami są: promowanie intrdyscyplinarnych badań i identyfikacja innowacyjnych pól badań.

 

logo Stowarzyszenia Łotewskich Młodych UczonychOd stycznia 2006 roku Stowarzyszenie Łotewskich Młodych Uczonych (ALYS) jest oficjalną organizacja zrzeszającą doktorantów oraz młodych naukowców z Łotwy.  Jest aktywnie zaangażowana w dialog z uniwersytetami i instytucjami publicznymi na temat problemów młodych akademików w kraju.

 

 

logo Izraelskiej Akademii Młodych UczonychZałożona przez Izraelską Akademię Nauk i Humanistyki, Izraelska Akademia Młodych Uczonych działa niezależnie, ale ze wsparciem ANiH. Jej główne cele to: polepszenie statusu młodych badaczy w Izraelu, poprawa stosunków pomiędzy naukowcami a politykami oraz pomiędzy akademią a społeczeństwem, kultywowanie relacji oraz współpracy pomiędzy młodymi badaczami obu płci, popieranie wspólnych badań i współpracy młodych naukowców na całym świecie.

 

Południowoafrykańska Akademia Młodych Uczonych (SAYAS) została stworzona dla młodych naukowców, którzy chcieliby wnieść własne rozwiązania istotnych problemów państwowych i globalnych oraz mieć wpływ na politykę narodową oraz międzynarodową. Celem SAYAS jest także wkład w rozwój potencjału naukowego Republiki Południowej Afryki.

 

Logo Nigeryjskiej Akademii Młodych Uczonych

 

 

Celem Nigeryjskiej Akademii Młodych Uczonych (NYA) jest polepszenie warunków życia społeczeństwa nigeryjskiego poprzez promocję oraz zastosowanie w praktyce wyników badań oraz technologii.

 

 

 

logo Akademii Młodych Uczonych Sri LankiAkademia Młodych Uczonych Sri Lanki (SLAYS) została założona przez Narodową Akademię Nauki na Sri Lance (NASSL) w październiku 2013 roku. Instytucja skupia się na  udoskanalaniu wczesnych karier naukowych, dialogu pomiędzy nauką a społeczeństwem, edukacji naukowej oraz badaniach interdyscyplinarnych.

 

Logo Organizacji Wybitni Młodzi NaukowcyOrganizacja o nazwie Wybitni Młodzi Naukowcy (The Outstanding Young Scientists, Inc.) została założona w 1997 roju. OYSI zrzesza laureatów nagrody the Outstanding Young Scientists (Wybitni Młodzi Naukowcy) wręczana co roku przez Państwowa Akademię Nauki i Technologii.

 

Japońska Akademia Młodych Uczonych ( Young Academhy of Japan)została założona przez Japońską Radę Naukową. Jej głównymi zadaniami są: zgłaszanie propozycji badań dla młodych naukowców, wspieranie przemysłu i rządu, branie czynnego udziału w spotkaniach Global Young Academy, zbieranie opinii badaczy, rozwijanie badań interdyscyplinarnych oraz wymiany i współpracy pomiędzy młodymi naukowcami i członkami akademii na świecie.

 

Celami Wietnamskiej Akademii Młodych Uczonych (Vietnam Young Academy) są: promowanie nauki, technologii, edukacji, polepszenie polityki dotyczącej nauki oraz środowiska badawczego w Wietnamie poprzez zapewnienie platformy, która umożliwia dyskusje na temat państwowych oraz światowych problemów, utrzymanie kontaktu z Wietnamskimi uczonymi i międzynarodowymi organizacjami naukowymi, stanowienie miejsca, gdzie uczeni pochodzący z kraju, jak i ci poza jego granicami, mogliby wymieniać swoją wiedzę.

 

Logo Akademii Młodych Uczonych East BayAkademia Młodych Uczonych East Bay (East Bay Academy for Young Scientists) znajduje się w Lawrence Hall na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Dzięki niej uboga i zmarginalizowana społeczność Wschodniego Wybrzeża ma bezpośredni dostęp do rozwijania  wiedzy i umiejetności w dziedzinach nauki, technologii, inżynierii i matematyki.

 

 

Rada Młodych Naukowców Państwowej Akademii Nauki na Białorusi jest instytucją publiczną związaną z Prezydium NASB. Rada przewodniczy wielu mniejszym radom młodych naukowców (np. zajmującym się ekonomią, genetyką, ochroną roślin) w Akademii oraz koordynuje ich działania.

 

logo Indyjskiej Narodowej Akademii Młodych Uczonych

 

 

 

Indyjska Narodowa Akademia Młodych Uczonych (Indian National Young Academy of Science) została założona przez Indyjską Państwową Akademię Nauki w grudniu 2014 roku.

 

 

 

 

 

Logo Narodowej Akademii Młodych Uczonych w Pakistanie

Narodowa Akademia Młodych Uczonych w Pakistanie(NAYS) mobilizuje swoich członków poprzez danie im miejsca, gdzie mogą swobodnie współpracować oraz wymieniać swoje pomysły i informacje na temat wielu dziedzin nauki z wysoko wykwalifikowanymi profesorami. NAYS promuje badania naukowe w Pakistanie dzięki zmniejszaniu dystansu pomiędzy akademią a przemysłem. Aktualnie ponad 500 lokalnych uczonych, jak i tych z diaspory pakistańskiej wspiera działania NAYS.

Idź na górę