Jedność wiedzy, jedność poznania

Ile jest zwierząt filozoficznych? Jaka jest przewaga obrazu nad słowem? Jaką rolę w filozoficznym zwierzyńcu zajmuje Sokrates? Na te i inne pytania odpowiada dr Jakub Jernajczyk, autor Filozoficznego Zoo.

Filozoficzne Zoo, Jakub Jernajczyk

Wywiad, który przeprowadził dr Bartłomiej Skowron, opublikowany został w popularnym filozoficznym magazynie Filozofuj! Tekst dostępny jest na stronie: http://filozofuj.eu/jakub-jernajczyk-bartlomiej-skowron-zwierzeta-moga-pomoc-filozofowaniu/.

Kurczak Russella, Filozoficzne Zoo, Jakub Jernajczyk

Filozoficzne Zoo to projekt upowszechniający filozofię. Kluczem do wyboru omawianych problemów są zwierzęta, które występują w pismach słynnych filozofów, służąc im do ilustrowania bądź wyjaśniania często przełomowych koncepcji. Przystępne, popularnonaukowe opisy poszczególnych zagadnień uzupełnione zostały autorskim komentarzem graficznym. Dzięki takiemu interdyscyplinarnemu – naukowo-artystycznemu podejściu Filozoficzne Zoo dociera do szerokiego grona odbiorców (uczniów, studentów i dorosłych), wzbudza zainteresowanie środowisk edukacyjnych i skutecznie zachęca roztrząsania zagadnień filozoficznych.

Mrówka Putnama, Filozoficzne Zoo, Jakub Jernajczyk

Zapraszamy na stronę projektu: www.filozoficznezoo.pl oraz profil: www.facebook.com/filozoficznezoo/.

Filozoficzne Zoo powstało w ramach grantu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (nr projektu: 90/UD/SKILLS/2014), który stanowił nagrodę w drugiej edycji konkursu eNgage (FNP, projekt SKILLS, 2014).

Panda Heraklita, Filozoficzne Zoo, Jakub Jernajczyk

 

 

Idź na górę