Jedność wiedzy, jedność poznania

Członkostwo Akademii daje możliwości z zakresu:

 • rozwoju poznawczego związanego ze współpracą z wyróżniającymi się badaczami z innych dziedzin oraz z artystami
 • szerszego spojrzenia na uprawianą dziedzinę, konfrontowania własnej metody i wyników badań z innymi metodami i wynikami
 • nawiązania współpracy badawczej i budowania zespołów ponaddziedzinowych
 • przekraczania znieruchomiałości środowiskowych
 • współtworzenie środowiska dla niezależnego rozwoju poznawczego i artystycznego
 • finansowania śmiałych projektów edukacyjnych, edukacyjno-badawczych  i popularyzatorskich
 • współkształtowania działań na styku sztuki i nauki
 • wpływania na politykę naukową i edukacyjną miasta i regionu
 • wspólnego starania się o granty
 • możliwość oceny wniosków  grantowych i stypendialnych najlepszych wrocławskich naukowców i artystów
 • wpływ na przyszłość naukową Wrocławia i Dolnego Śląska
 • pozyskiwania rekomendacji Honorowej Kapituły dla przedsiębranych projektów
 • nawiązywania kontaktów z innymi Akademiami Młodych na całym  świecie
 • współtworzenia ruchu  Akademii Młodych
 • poszerzania horyzontów naukowych i kulturalnych poprzez osobisty kontakt z intrygującymi osobowościami
 • zdobywania doświadczeń w pokonywaniu barier instytucjonalnych i administracyjnych przy realizacji pomysłów
 • promocji wyników własnych badań naukowych i działań artystycznych
 • korzystania z miejsc udostępnionych przez Wrocławskie Centrum Akademickie (Rynek 13, Wrocław)
Idź na górę