Jedność wiedzy, jedność poznania
  • Strona główna
  • Wykłady
  • Czy i dlaczego byt jako taki jest kulopodobny i niezmienny? Wykład Bartłomieja Skowrona dla Wrocławskiej Wszechnicy Filozoficznej

Czy myśleć to znaczy być oraz czy bycie jest tożsame z myśleniem? Członek Akademii Młodych Uczonych i Artystów dr Bartłomiej Skowron wygłosi wykład o Parmenidesie dla Wrocławskiej Wszechnicy Filozoficznej. Parmenides był prekursorem ontologii, tzn. podstawowej dyscypliny filozoficznej, żywo rozwijanej również we współczesnej filozofii.

Wykład odbędzie się w piątek 21 października 2016 r. w godz. 16.00-18.00 w Auli LO nr IX, ul. ks. Piotra Skargi 31, we Wrocławiu.

Wrocławska Wszechnica Filozoficzna składa się z cyklu otwartych spotkań (wykładów i dyskusji) prezentujących wybrane zagadnienia filozofii. W roku akademickim 2016/2017 w ramach kolejnych spotkań odbędą się krótkie wykłady na temat jednej postaci z dziejów zachodniej tradycji filozoficznej oraz wspólne rozważenie kilku najważniejszych sformułowanych przez nią problemów.

Profil Facebookowy Wszechnicy: https://www.facebook.com/WszechnicaFilozoficzna/.

Idź na górę