Jedność wiedzy, jedność poznania

Członkostwo Akademii daje możliwości z zakresu:

 • rozwoju poznawczego związanego ze współpracą z wyróżniającymi się badaczami z innych dziedzin oraz z artystami
 • szerszego spojrzenia na uprawianą dziedzinę, konfrontowania własnej metody i wyników badań z innymi metodami i wynikami
 • nawiązania współpracy badawczej i budowania zespołów ponaddziedzinowych
 • przekraczania znieruchomiałości środowiskowych
 • współtworzenie środowiska dla niezależnego rozwoju poznawczego i artystycznego
 • finansowania śmiałych projektów edukacyjnych, edukacyjno-badawczych  i popularyzatorskich
 • współkształtowania działań na styku sztuki i nauki
 • wpływania na politykę naukową i edukacyjną miasta i regionu
 • wspólnego starania się o granty
 • możliwość oceny wniosków  grantowych i stypendialnych najlepszych wrocławskich naukowców i artystów
 • wpływ na przyszłość naukową Wrocławia i Dolnego Śląska
 • pozyskiwania rekomendacji Honorowej Kapituły dla przedsiębranych projektów
 • nawiązywania kontaktów z innymi Akademiami Młodych na całym  świecie
 • współtworzenia ruchu  Akademii Młodych
 • poszerzania horyzontów naukowych i kulturalnych poprzez osobisty kontakt z intrygującymi osobowościami
 • zdobywania doświadczeń w pokonywaniu barier instytucjonalnych i administracyjnych przy realizacji pomysłów
 • promocji wyników własnych badań naukowych i działań artystycznych
 • korzystania z miejsc udostępnionych przez Wrocławskie Centrum Akademickie (Rynek 13, Wrocław)

Działalność publikacyjna

„Złożoność i prostota” – nowa książka Akademików (w przygotowaniu)

Obecnie członkinie i członkowie Akademii Młodych Uczonych i Artystów pracują nad przygotowaniem nowej książki zatytułowanej „Złożoność i Prostota”.

Książka będzie stanowić oryginalną i interdyscyplinarną kompilację naukowych i artystycznych spostrzeżeń Akademików na temat pojęć  „złożoności” i „prostoty” za pomocą odniesienia do ich specyficznych dyscyplin w formie artykułów. Publikacje zawarte w monografii charakteryzują się doskonałością naukową, ale także przystępnością – są napisane zrozumiałym językiem, co czyni je łatwiejsze w odbiorze dla każdego czytelnika. W tomie przedstawione będą różnorodne tematy badawcze odnoszące się do wielu dyscyplin naukowych, dlatego też mogą one posłużyć różnym czytelnikom jako interdyscyplinarne źródło inspiracji.
Wybór tematu przewodniego — złożoności, prostoty i dającej do myślenia dialektyki między tymi dwoma zjawiskami — podyktowany był szeroką i nieustanną debatą obserwowaną zarówno w obszarze metodologii nauk, jak i w różnych sferach sztuki.

Działalność badawcza

Projekt „DANiO. Danio Adventure! Nauka i Odkrycia” realizowany był w Zakładzie Biologii Rozwoju Zwierząt Uniwersytetu Wrocławskiego. Projekt został sfinansowany przez Gminę Wrocław, której przedstawicielem jest Wrocławskie Centrum Akademickie (WCA). Kierowniczkami projektu były dr Magda Dubińska-Magiera i dr Marta Migocka-Patrzałek, głównym wykonawcą była dr Joanna Niedbalska-Tarnowska. Uczestnikami projektu było sześcioro uczniów wrocławskich szkół licealnych: Paweł Kowalczyk, Adam Chromiec, Julia Kończak, Agnieszka Naumowicz, Zofia Pukało i Karol Sadowski.

Celem badań prowadzonych w ramach projektu jest sprawdzenie, czy suplementacja L-karnityną i koenzymem Q10 zmniejszy skutki uboczne stosowania leków obniżających poziom cholesterolu, jakimi są uszkodzenia mięśni szkieletowych i mięśnia sercowego.

Działalność artystyczna

Caspar Neumann. Dusze i fundusze. Księga narodzin i pogrzebów dla miasta Wrocławia

Wydarzenie koordynowali dr Grzegorz Joachimiak i dr hab. Łukasz Huculak z AMUiA we współpracy z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich oraz Akademią Sztuk Pięknych im E. Gepperta we Wrocławiu, Uniwersytetem Wrocławskim, Akademią Muzyczną im K. Lipińskiego we Wrocławiu, Narodowym Forum Muzyki.

Termin: 4 października – 25 października 2021

Miejsce: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław ul. Szewska 37

Szczegóły wydarzenia

Jednakże, jeżeli na chwilę obecną masz pytania dotyczące wydarzenia, zachęcamy do kontaktu z organizatorami:

Grzegorz Joachimiak, e-mail: grzegorz.joachimiak@uwr.edu.pl

Łukasz Huculak, e-mail: lukaszhuculak@wp.pl

Idź na górę