Jedność wiedzy, jedność poznania

MMP

 

Dr Marta Migocka-Patrzałek, członkini AMUiA, została wybrana wiceprezeską nowo powstałego Polskiego Towarzystwa „Zebrafish”, którego głównym zadaniem jest podtrzymanie współpracy naukowej w zakresie badań z zastosowaniem ryby danio pręgowanego (Danio rerio, ang-zebrafish) jako organizmu modelowego oraz jego propagowanie w polskim środowisku naukowym. Towarzystwo organizuje m. in. szkolenia z podstawowych technik stosowanych w badaniach prowadzonych z wykorzystaniem tego zwierzęcia. Najbliższy Workshop odbędzie się 5-7 września 2018 w Olsztynie, na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego. Warsztaty z zakresu hodowli, możliwości użycia w badaniach oraz podstawowych technik dedykowane są zwłaszcza młodym naukowcom, którzy planują badania w oparciu o ten rybi model.

Więcej o Stowarzyszeniu na stronie www.uwm.edu.pl/ptz

 

 

 

Idź na górę