Jedność wiedzy, jedność poznania

Dlaczego granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) są tak ważne? I dlaczego wciąż mamy ich mało? Jak skutecznie o nie aplikować? 

Do odpowiedzi na te pytania dążyć będą uczestnicy spotkania „ERC Day we Wrocławiu”, które odbędzie się we Wrocławiu już w dniu 14 listopada 2016 r. ERC Day organizowane jest przez biuro Academia Europaea Wrocław Knowledge Hub oraz Europejską Radę ds. Badań Naukowych we współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym Komisji Europejskiej.

1 marca 2016 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się spotkanie Akademii Młodych Uczonych i Artystów z prof. Michałem Kleiberem, członkiem Kapituły Honorowej AMUiA oraz  prezesem Polskiej Akademii Nauk (od 2007 do 2015).

Akademia Młodych Uczonych i Artystów zaprasza na “Design Thinking Week 2015″ – ogólnopolski festiwal myślenia projektowego oparty na pracy warsztatowej.

W dniach 2-8 listopada br., interdyscyplinarne zespoły z różnych miast, podejmą próbę rozwiązania wybranych problemów społeczności lokalnych i w praktyce poznają podstawy Design Thinking. Zapraszamy wszystkich aktywnych i otwartych na nowe wyzwania. Razem zdefiniujmy potrzebne zmiany i zainspirujmy się do wspólnej pracy  na rzecz lepszego jutra.” We Wrocławiu Akademia współorganizuje warsztaty w Krzywym Kominie. W Krzywym Kominie w dniach 07 – 08.11.2015 r. Joanna Szustakiewicz i Patrycja Radek poprowadzą warsztat pt.: Bogactwo Nadodrza – przeżyj to sam! Nad zagadnieniem przyciągnięcia do dzielnicy Nadodrze mieszkańców Wrocławia oraz turystów pochylą się lokalni przedsiębiorcy i artyści, organizacje pozarządowe, mieszkańcy, przedstawiciele jednostek samorządu zaangażowanych w rewitalizację dzielnicy oraz członkowie Akademii Młodych Uczonych i Artystów.W przypadku zainteresowania uczestników kontynuacją warsztatów w kolejnych miesiącach planowane jest doskonalenie.”

 

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie odbywające się w ramach projektu “Filozoficzne wtorki w PANATO Café”, organizowane przez Studia Philosophica Wratislaviensia, Sekcję Metaetyki Polskiego Towarzystwa Etycznego, Polskie Forum Filozoficzne oraz Fundację 2B Fair. Dwóch Akademików dr Bartłomiej Skowron oraz dr Roland Zarzycki jest zaangażowanych w organizację tego wydarzenia.
Idź na górę