Jedność wiedzy, jedność poznania

Członkami Akademii mogą zostać: osoby do 35 roku życia, wyróżniające się wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Kandydaci powinni wykazywać zainteresowanie aktywną współpracą z przedstawicielami rozmaitych dziedzin nauki i sztuki. Łączna liczba członków nie powinna przekraczać 30 osób. Kadencja członka Akademii trwa 5 lat
JAK APLIKOWAĆ?

Wszystkich zainteresowanych kandydowaniem do Akademii Młodych Uczonych i Artystów prosimy o skontaktowanie się z amuia@um.wroc.pl.

Następnie wyślemy formularze zgłoszeniowe, które po wypełnieniu prosimy o dostarczenie lub przesłanie oryginału formularza do siedziby Wrocławskiego Centrum Akademickiego (Rynek 13, II p., 50-101 Wrocław).

Idź na górę