Jedność wiedzy, jedność poznania

Do 3 czerwca 2016 r. trwają zapisy do Kuźni Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych. II edycja Szkoły Letniej Kuźnia Młodych Talentów (KMT AMU) organizowanej przez Akademię Młodych Uczonych PAN, odbędzie się w dniach 15-18 września 2016 roku w Domu Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie.

Nadrzędnym celem Kuźni Młodych Talentów będzie rozwijanie umiejętności niezbędnych w pracy naukowej, wymiana doświadczeń między doktorantami. Tegoroczna Kuźnia adresowana jest do doktorantów reprezentujących nauki techniczne i nauki o życiu.

KMT będzie miała formę warsztatów połączonych z wykładami popularnonaukowymi i dyskusjami panelowymi. Wykładowcy zwrócą uwagę na potrzebę nawiązywania współpracy pomiędzy naukowcami reprezentującymi różne dziedziny.

W trakcie warsztatów planowane jest przeprowadzenie szkoleń o następującej tematyce:

  • biostatystyka,
  • autoprezentacja,
  • wystąpienia publiczne,
  • emisja głosu,
  • wizualizacja wyników badań.

Instytucją wspierającą Kuźnię Młodych Talentów jest Akademia Młodych Uczonych i Artystów.

Więcej informacji na stronie: www.kmtamu.pl

Plakat KMT

Idź na górę