Jedność wiedzy, jedność poznania

Serdecznie zapraszamy na dyskusję pt. “Czy językoznawstwo rozwiązuje problemy filozofii? Wokół odczytania znaczenia <<teodycei>> Leibniza”. W debacie wezmą udział dr Marek Krajewski, filolog klasyczny i znany pisarz, oraz prof. Bogusław Paź z Instytutu Filozofii UWr. Dyskusję będzie moderował członek Akademii dr Bartłomiej Skowron.

Debata odbędzie się 17 stycznia 2019 r. (czwartek) o godzinie 17:15 we Wrocławskim Centrum Akademickim (Wrocław, Rynek 13).
Organizatorem głównym spotkania jest Polskie Towarzystwo Leibnizjańskie – Societas Leibnitiana Polonorum. Akademia Młodych Uczonych i Artystów wraz z Instytutem Filozofii UWr jest współorganizatorem spotkania.

leibniz

Idź na górę