Jedność wiedzy, jedność poznania

Ukazała się publikacja członka Akademii Młodych Uczonych i Artystów dra Grzegorza Joachimiaka pracującego w Zakładzie Muzykologii Historycznej Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego i w Katedrze Organów, Klawesynu i Muzyki Dawnej Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławu, która jest trzecim tomem w ośmiotomowej serii Handbuch der Musik des Barock. W całej serii znaleźć można, jak dotąd, najbardziej kompleksową i aktualną próbę otwarcia ogromnej złożoności muzyki baroku, nad którą pracowali badacze z różnych ośrodków europejskich, powołanych przez prestiżowe wydawnictwo Laaber-Verlag. Więcej informacji na stronie http://www.laaber-verlag.wslv.de/index.php?ID_Liste=307&m=215

 

Idź na górę