Jedność wiedzy, jedność poznania
Serdecznie zapraszamy do Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na wykład, seminarium i warsztaty nt. tworzenia modeli matematycznych funkcji poznawczych w zaburzeniach psychicznych i schorzeniach neurologicznych. Zajęcia o charakterze otwartym poprowadzi wybitny ekspert w dziedzinie neuropsychologii klinicznej oraz tworzenia modeli matematycznych, profesor Ahmed Moustafa.
Profesor Moustafa odwiedzi Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu w dniach 4-19 grudnia w ramach programu Visiting Professors, finansowanego przez Gminę Wrocław.Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim.
Więcej informacji poniżej.

 ahmed

Idź na górę