Jedność wiedzy, jedność poznania

Członek Akademii Młodych Uczonych i Artystów dr Adam Mrozowicki jest współorganizatorem wizyty prof. Guya Standinga we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu autorskim, warsztatach oraz wykładzie prowadzonym przez prof. Guya Standinga, który w ramach programu Visiting Professors będzie gościem Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Profesor Guy Standing jest ekonomistą oraz aktywistą społecznym, wykłada w School of Oriental and African Studies na Uniwersytecie Londyńskim. Profesor jest autorem wielu książek, w tym głośnej i tłumaczonej na wiele języków, Prakariat. Nowa niebezpieczna klasa oraz wydanej ostatnio A Precariat Charter: From Denizens to Citizens. W swoich badaniach prof. Standing zajmuje się m.in. konsekwencjami globalizacji oraz przemianami w sferze pracy. Jest jednym z współzałożycieli Basic Income Earth Network, organizacji zajmującej się opracowywanie i promowaniem koncepcji powszechnego dochodu podstawowego.

 

Wszystkie spotkania są otwarte, nieodpłatne i odbędą się w języku angielskim. Wizyta prof. Guya Standinga została współfinansowana ze środków Miasta Wrocławia w ramach programu Visiting Professors, funduszu Scientiae Wratislavienses.

 

Program wizyty:

 

Środa, 12 listopada
Wykład oraz spotkanie autorskie: Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa
g.18:00 – 20:00, miejsce: Oratorium Marianum, pl. Uniwersytecki 1

Czwartek, 13 listopada
Warsztaty dla studentów i licealistów: Work after globalisation (Praca po globalizacji)
g. 10:30 – 13:00, miejsce: Instytut Socjologii, ul. Koszarowa 3, s. 42a

 

Abstrakt: By zrozumieć, dlaczego zwiększają się szeregi prekariatu, należy rozpoznać naturę globalnej transformacji. Era neoliberalnej globalizacji (1975−2008) była okresem, w którym gospodarka „wykorzeniła się” ze społeczeństw, w miarę jak elita finansowa i neoliberalni ekonomiści parli do stworzenia globalnej gospodarki rynkowej opartej na konkurencyjności i indywidualizmie. Celem seminarium Work after globalization jest, po pierwsze, nazwanie i rekonstrukcja procesów, które doprowadziły do globalnych zmian w sferze pracy oraz przetasowań w społecznej hierarchii. Po drugie, analiza znaczenia charakterystycznych dla pracy w późnym kapitalizmie zjawisk, takich jak powtórne utowarowienie pracy, utożsamianie pracy zarobkowej (labour) z pracą w ogóle (work), a w konsekwencji bagatelizowanie pracy reprodukcyjnej, konieczność coraz większych nakładów niepłatnej pracy-dla-zatrudnienia oraz erozja zawodowych tożsamości. W trakcie warsztatów przedyskutowane zostaną również propozycje rozwiązań, które mogą doprowadzić do ponownego zakorzenienia gospodarki w społeczeństwie oraz rola, jaką w tych procesach mogą odegrać tradycyjne instytucje broniące praw pracowniczych, takie jak związki zawodowe, czy Międzynarodowa Organizacja Pracy.
Otwarte seminarium naukowe: The precariat: Why a basic income is vital? (Prekariat: dlaczego konieczny jest dochód podstawowy?)
g.15:30 – 18:00, miejsce: Instytut Socjologii, ul. Koszarowa 3, s. 42a

 

Abstrakt: Chociaż żyjemy w świecie największego bogactwa finansowego w historii, więcej ludzi niż kiedykolwiek wcześniej żyje w nędzy. Dla coraz większej liczby osób normą staje się prekarne życie i praca. Cierpią oni na chroniczny brak poczucia stabilności i bezpieczeństwa, nie tylko ekonomicznego, ale również zatrudnienia, samorozwoju czy reprezentacji interesów. Relatywna i absolutna deprywacja podsyca nietolerancję i gniew oraz staje się pożywką dla ekstremizmu, lęku, rozgoryczenia i anomicznego konsumeryzmu. Jednak nie tyle jest to nieunikniona konieczność, co konsekwencja realizacji konkretnej wizji społeczeństwa w globalnym systemie rynkowym. Podczas seminarium spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy w stanie, w pierwszych latach dwudziestego pierwszego wieku, stworzyć wizję Dobrego Społeczeństwa przyszłości i jaką rolę odgrywałby w nim dochód podstawowy. Zaprezentowane zostaną argumenty zarówno zwolenników, jak i przeciwników takiego sposobu zapewnienia powszechnego bezpieczeństwa dochodu. Oprócz teoretycznej dyskusji, przywołane zostaną również rezultaty pilotażowego projektu wypłaty dochodu podstawowego w Indiach.

 

Oprócz profesora Guya Standinga, do dyskusji w trakcie seminarium zaproszeni zostali również dr Małgorzata Maciejewska (Think Tank Feministyczny), Marcin Marszałek (UWr, Think Tank Feministyczny), dr Bartosz Mika (UG) oraz Maciej Szlinder (UAM, Praktyka Teoretyczna)

 

(prosimy o uprzednie zgłoszenie chęci udziału w warsztatach i seminarium pod adresem m.karolak@uni.wroc.pl Wszystkim uczestnikom przesłana zostanie lista lektur)

 

 

Piątek, 14 listopada

Tertiary Time and Work: The Precariat’s Dilemma– otwarty wykład inaugurujący międzynarodową konferencję „Społeczne granice pracy. Przemiany w sferze pracy w XXI wiecznym kapitalizmie.” (www.socialboundariesofwork.pl),
g.10:00 – 11:00, miejsce: Aula C Instytutu Politologii UWr, ul. Koszarowa 3

 

 

Organizatorzy:
dr Adam Mrozowicki, mgr Mateusz Karolak – Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Wywiad:

Podczas wizyty prof. Guya Standinga na Uniwersytecie Wrocławskim został przeprowadzony z nim wywiad, którego tłumaczenie (przeł. Eliasz Robakiewicz) znajduje się na stronie: http://www.praktykateoretyczna.pl/strategia-dla-dochodu-podstawowego/.

 

 

Zdjęcia z wykładu:

Idź na górę