Jedność wiedzy, jedność poznania

W dniach 22-26 maja, z inicjatywy członkini AMUiA, dr Doroty Frydeckiej, Wrocław odwiedzi Profesor Robin Murray.

Zapraszamy na wykład i seminaria poświęcone różnym aspektom zaburzeń psychotycznych.

Wykład oraz seminaria odbędą się w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (Wyb. Pasteura 10; Sala Wykładowa, II p.)

  • Wykład: 23.05.2016 r. 16:00-18:00 – “Traditional marijuana, high potency cannabis and synthetic cannabinoids; increasing risk for psychosis”
  • Seminarium I: 24.05.2016 r. 16:00-18:00 – „An integrated socio-developmental model of schizophrenia”
  • Seminarium II: 25.05.2016 r. 16:00-18:00 – „Outcome of psychosis is better than we think”

Uczestnictwo w wykładach jest bezpłatne. Za uczestnictwo w wykładach przewiduje się certyfikaty.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w proponowanych zajęciach, prosimy o informacje do dnia 15.05.2016 r.  (dr n. med. Błażej Misiak, e-mail: mblazej@interia.eu).

 

*Profesor Robin Murray (Instytut Psychiatrii Szpitala Maudsley Królewskiej Szkoły Wyższej, Londyn, Wielka Brytania) jest światowej sławy naukowcem, który niezaprzeczalnie przyczynił się do rozwoju psychiatrii. W opublikowanym przez Thomson Reuters rankingu naukowców uwzględniającym liczbę cytowań znalazł się w pierwszej dziesiątce naukowców zajmujących się psychiatrią oraz zajął trzecią pozycję w gronie badaczy schizofrenii na świecie. Jego indeks Hirscha wg bazy Web of Science wynosi 108 a liczba cytowań sięga ponad 50000 (bez autocytowań). Jest autorem licznych publikacji w takich czasopismach jak Lancet (IF 45.170), Nature (IF 41.456), Molecular Psychiatry (IF 14.496), Archives of General Psychiatry (IF 13.234), czy World Psychiatry (IF 14.225). Ponadto, jest koredaktorem naczelnym Psychological Medicine (IF 5.938) oraz członkiem rad redakcyjnych czołowych czasopism z zakresu psychiatrii, takich jak Schizophrenia Bulletin (IF 8.450), Schizophrenia Research (IF 3.923), European Psychiatry (IF 3.439), czy Psychiatry Research (IF 2.467). Robin Murray jest jednym z odkrywców roli kanabinoli w etiologii zaburzeń psychotycznych, współtwórcą teorii neurorozwojowej schizofrenii oraz odkrywcą sezonowości urodzeń pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii. Aktualne badania naukowe prowadzone przez grupę profesora Murraya dotyczą roli substancji psychoaktywnych, migracji oraz wydarzeń traumatycznych w etiologii zaburzeń psychotycznych.

Page1

Idź na górę