Jedność wiedzy, jedność poznania

Akademia Młodych Uczonych i Artystów była współorganizatorem Międzynarodowej konferencji “Społeczne granice pracy. Przemiany w sferze pracy w XXI-wiecznym kapitalizmie”, która odbyła się w dniach  14-15 listopada 2014.

Akademia Młodych Uczonych i Artystów (reprezentowana przez dr. Adama Mrozowickiego) wraz z Sekcją Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Instytutem Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Kołem Inicjatyw Społecznych Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego i oddziałem wrocławskim Polskiego Towarzystwa Socjologicznego współorganizowała  międzynarodową konferencję pt. „Społeczne granice pracy. Przemiany w sferze pracy w XXI wiecznym kapitalizmie”. Konferencja odbyła się w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 14-15 listopada 2014.

Celem konferencji była dyskusja nad zmieniającym się znaczeniem ludzkiej pracy w kontekście przemian ekonomicznych, instytucjonalnych i kulturowych w sferze zatrudnienia w późno kapitalistycznych społeczeństwach. Debaty, które się toczą w Europie nad elastycznym rynkiem pracy oraz inkluzją i wykluczeniem w sferze zatrudnienia w niewielkim stopniu poddają krytycznej analizie społeczne, gospodarcze i polityczne mechanizmy urynkowienia pracy. Te ostatnie przekładają się na konstruowanie różnicy między pracą „standardową”, „nietypowym” zatrudnieniem i brakiem pracy przez różnych aktorów życia społecznego (pracowników, pracodawców, elity polityczne, związki zawodowe, doradców zawodowych), a w konsekwencji na zakres praw socjalnych i obywatelskich przynależnych różnym kategoriom pracowników. Z jednej strony, zmiany w prawie pracy oraz uelastyczniający się rynek pracy wymagają od obserwatorów i analityków społecznych systematyzacji i wyjaśniania nowych zjawisk oraz prognozowania ich ewentualnych skutków. Z drugiej strony, dla zrozumienia przemian w sferze pracy i przebudowy polityki społecznej, konieczne wydaje się wyjście poza redukcjonistyczne identyfikowanie pracy z zatrudnieniem i rynkiem pracy.

Gościem specjalnym konferencji był Prof. Guy Standing, autor wielu prac na temat przemian pracy i zatrudnienia w XXI wieku, w tym m.in. “The Precariat. The new dangerous class” (Bloomsbury Academic 2011). Wizyta Profesora Standinga na Uniwersytecie Wrocławskim oraz jego wykład otwierający konferencję współfinansowane są ze środków Miasta Wrocławia w ramach programu Visting Professors, fundusz Scientiae Wratislavienses. Sesja inauguracyjna konferencji (z udziałem Prof. Standinga) miała charakter otwarty, a udział w niej nie wymagał rejestracji.  

Strona konferencji www.socialboundariesofwork.pl

Miejsce obrad:  Kampus Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Koszarowa 3. Obrady odbyły się w budynku Instytutu Politologii (https://goo.gl/maps/OraUl).

Pełny program konferencji dostępny na stronie konferencji (www.socialboundariesofwork.pl)

Idź na górę