Jedność wiedzy, jedność poznania

Dr Bartłomiej Skowron, przewodniczący Akademii, wziął udział we Wrocławskim Forum Edukacji i Szkolnictwa Wyższego 2016.

Podczas prezentacji osiągnięć Akademii wymienił najważniejsze programy edukacyjno-badawcze: „Gucio”, “Język Maszyn”, „Filomates”, “SMS” oraz „Matma nie gryzie”. Bartłomiej Skowron przekonywał, że uczeni są potrzebni polskiej szkole (oraz szkoła uczonym), m.in. po to, aby burzyć dobre samopoczucie uczniów i nauczycieli, w szczególności, aby zaburzać poczucie oczywistości towarzyszące szkolnemu przyswajaniu wiedzy. Wiedza nie jest skostniałym pudełkiem, do którego wrzuca się kolejne twierdzenia, przypomina ona raczej żywy organizm. Jak żywy organizm nie może istnieć bez tlenu, tak wiedza nie może zaś istnieć bez krytycznej, często samoobalającej się, i twórczej myśli.

Więcej informacji o Forum: http://www.wroclaw.pl/strategia-rozwoju-wroclawia-2030/relacja-z-wroclawskie-forum-edukacji-i-szkolnictwa-wyzszego-2016.”

Idź na górę