Jedność wiedzy, jedność poznania

Akademia jest doskonałą platformą do nawiązywania współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy osobami zajmującymi się zupełnie innymi dziedzinami nauki oraz artystami. Członkostwo w AMUiA umożliwia swobodny przepływ myśli …

Czytaj

Akademia jest wyjątkowym we Wrocławiu projektem interdyscyplinarnym, łączącym młodych naukowców i artystów rozlicznych uczelni oraz instytutów badawczych, którzy pracują w odległych od siebie …

Czytaj

Myślę, że bycie członkiem Akademii wiąże się nie tylko z czystą przyjemnością obcowania z osobami reprezentującymi bardzo różne i często odmienne od własnej …

Czytaj

W swojej pracy zawodowej – badawczej, twórczej i dydaktycznej – poruszam się na granicy wielu dziedzin nauki, a także pomiędzy nauką i sztuką …

Czytaj

Członkostwo w Akademii Młodych Uczonych i Artystów daje możliwość interdyscyplinarnej współpracy na granicy nauk humanistycznych, nauk o życiu, nauk społecznych oraz nauk ścisłych …

Czytaj

Przebywając w hermetycznym, zamkniętym środowisku artystów teatralnych, nie miałbym możliwości poznania tak wielu utalentowanych i posiadających rozległą wiedzę specjalistyczną naukowców i artystów. Dzięki …

Czytaj

Możliwość współtworzenia Akademii Młodych Uczonych i Artystów niesie ze sobą wiele pożytku, w szczególności poznawczego, choć odnalezienie się pośród tak wielkiej różnorodności perspektyw …

Czytaj

Idź na górę