Jedność wiedzy, jedność poznania

Akademia jest wyjątkowym we Wrocławiu projektem interdyscyplinarnym, łączącym młodych naukowców i artystów rozlicznych uczelni oraz instytutów badawczych, którzy pracują w odległych od siebie dziedzinach nauki i sztuki. Ludzi o bardzo rozmaitych filozofiach życiowych i odmiennej optyce. Dzięki efektowi synergii Akademia umożliwia działania na rzecz Wrocławia i jego mieszkańców (w tym uczniów szkół), które nie mieszczą się w wąsko pojmowanych dziedzinach. Jej działania stanowią często wyzwanie intelektualne dla jej członków: dobrym przykładem jest choćby tom „Nadmiar i brak”, przepiękne wydawnictwo łączące rozmaite perspektywy.

 

Piotr Śniady

Idź na górę