Jedność wiedzy, jedność poznania

Myślę, że bycie członkiem Akademii wiąże się nie tylko z czystą przyjemnością obcowania z osobami reprezentującymi bardzo różne i często odmienne od własnej dziedziny nauki i sztuki, ale przede wszystkim z możliwością twórczego działania wspólnego, którego celem jest zarówno samorozwój i rozwój zbiorowy, jak i dostrzeganie potencjału synergii, łączenia sił, działania dla dobra wspólnego, jakim jest wiedza.

 

Adam Mrozowicki

Idź na górę