Jedność wiedzy, jedność poznania

W swojej pracy zawodowej – badawczej, twórczej i dydaktycznej – poruszam się na granicy wielu dziedzin nauki, a także pomiędzy nauką i sztuką. Na tym polu Akademia Młodych Uczonych i Artystów stwarza mi nieocenione możliwości wymiany poglądów oraz bezpośredniej współpracy z wybitnymi reprezentantami różnych dyscyplin. Członkostwo w AMUiA otwiera wiele drzwi i ułatwia kontakt z miejskimi, krajowymi oraz światowymi ośrodkami naukowymi. Jako projekt Wrocławskiego Centrum Akademickiego Akademia Młodych Uczonych i Artystów umożliwia również realizację śmiałych, nowatorskich programów popularyzatorskich i edukacyjnych, kierowanych do mieszkańców naszego miasta.

Jakub Jernajczyk

Idź na górę