Jedność wiedzy, jedność poznania

Możliwość współtworzenia Akademii Młodych Uczonych i Artystów niesie ze sobą wiele pożytku, w szczególności poznawczego, choć odnalezienie się pośród tak wielkiej różnorodności perspektyw jest także wyzwaniem. Jestem filozofem, dzięki bliskiemu kontaktowi z uczonymi z nauk przyrodniczych rozkruszyłem wiele wcześniej żywionych i  naiwnych przekonań dotyczących struktury procesów naukowych, jak i nauki samej. Kontakt z artystami, z niecodziennym, twórczym i przekraczającym wszelkie koleiny myślowe nastawieniem, zachęcił mnie do podejmowania śmiałych przedsięwzięć filozoficznych a nawiązana współpraca badawcza urozmaiciła i rozwinęła mój warsztat filozoficzny.

 

Bartłomiej Skowron

Idź na górę