Jedność wiedzy, jedność poznania

Akademia Młodych Uczonych i Artystów, jako pierwsza Akademia tego typu w Polsce, została powołana w roku 2010. Jednym z głównych celów powołania Akademii  było stworzenie wybitnym młodym naukowcom we wrocławskim środowisku akademickim miejsca, w którym będą mieli możliwość niezależnego i samodzielnego rozwoju.

Dr hab. n. med.  Dorota Frydecka z Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu została powołana przez Komisję Europejską do funkcji niezależnego recenzenta do oceny wniosków w ramach „Health, Demographic Change and Wellbeing” w programie finansowania badań naukowych i innowacyjnych „Horyzont 2020”.

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej opublikowała wystąpienia laureatów INTER FNP. Wśród laureatów było dwóch członków Akademii: dr Dorota Frydecka (IV edycja konkursu INTER)  oraz …

Czytaj Wystąpienia laureatów INTER FNP dr Doroty Frydeckiej oraz dr. Jakuba Jernajczyka

Podczas Święta Uniwersytetu Wrocławskiego wręczone zostały Akty Powołania dla nowych członków Akademii Młodych Uczonych i Artystów. Uroczystość odbyła się 14 listopada 2014 r., o godz. 17.00, w Auli Leopoldina przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu.

Idź na górę