Jedność wiedzy, jedność poznania
aktualnosc w AMUiA

25 czerwca, członkini Akademii Młodych Uczonych i Artystów dr Katarzyna Kopecka-Piech została członkiem Rady Młodych Naukowców V kadencji.

Rada jest organem doradczym, której zadaniem jest wspieranie Ministra w działaniach służących rozwojowi kariery młodych naukowców i osób rozpoczynających karierę naukową…

Skład Rady Młodych Naukowców V kadencji:

 1. Dr Robert CZAJKOWSKI – Uniwersytet Gdański;
 2. Dr n. med.  Karolina CZARNECKA – Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
 3. Dr inż. Karol FIJAŁKOWSKI – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;
 4. Dr Aleksandra GLISZCZYŃSKA-GRABIAS – Poznański Oddział Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie;
 5. Dr n. farm.  Sebastian GRANICA – Warszawski Uniwersytet Medyczny;
 6. Dr hab. n.med. Miłosz JAGUSZEWSKI – Gdański Uniwersytet Medyczny;
 7. Dr Katarzyna KOPECKA-PIECH – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu;
 8. Dr Emanuel KULCZYCKI – Uniwersytet  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 9. Dr Łukasz MICHALCZYK – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
 10. Dr Justyna MOŻEJKO – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
 11. Dr inż.  Michał NIEZABITOWSKI – Politechnika Śląska w Gliwicach;
 12. Dr inż.  Mariusz PAWLAK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 13. Dr Adam PŁOSZAJ – Uniwersytet Warszawski;
 14. Mgr Przemysław RUMIANEK – Politechnika Warszawska;
 15. Dr Daniel STRUB – Politechnika Wrocławska;
 16. Dr Adam SZOT – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 17. Dr inż.  Bożena TYLISZCZAK – Politechnika Krakowska;
 18. Dr inż.  Paweł WÓJCIK – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Więcej informacji na stronie internetowej Rady Młodych Naukowców.

Idź na górę