Jedność wiedzy, jedność poznania

W dniu 22 maja 2017 r. zostało powołane Prezydium Akademii Młodych Uczonych i Artystów w składzie:

1. dr Magda Dubińska-Magiera;
2. dr hab. Justyna Ziółkowska;
3. dr Justyna Kozłowska;
4. dr Paweł Jarnicki;
5. mgr Zuzanna Dyrda.

Przewodniczącą Akademii została dr Magda  Dubińska-Magiera. Zastępcą przewodniczącego został dr Paweł Jarnicki. Prezydium wybrało mgr Zuzannę Dyrdę  na kronikarza Akademii.

W tym samym dniu dr Bartłomiej Skowron zakończył swoją kadencję w roli przewodniczącego Akademii.

Gratulujemy członkom nowego Prezydium Akademii!

Idź na górę