Jedność wiedzy, jedność poznania

DZIAŁANIA WARSZTATOWE INTERDYSCYPLINARNYCH GRUP STUDENCKICH: Akademia Sztuk Pieknych im. E. Gepperta (Wydział Ceramiki i Szkła) oraz Uniwersytet Wrocławski (Wydział Nauk Społecznych)

24-25.10.2013, Muzeum Współczesne …

Czytaj „Nadmiar i brak. Projektowanie odpowiedzialne w obrębie zagadnień: nędza, głód / konsumpcja, marnotrawstwo”

20 listopada, podczas obchodów jubileuszu dwudziestolecia działalności Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza akty powołania do Akademii Młodych Uczonych i Artystów otrzymali:
dr Krzysztof Boczkowski (PWST, aktorstwo), Karina Marusińska (ASP, ceramika), dr Łukasz Huculak (ASP, malarstwo), dr Adam Mrozowicki  (UWr, socjologia) i dr Bartłomiej Skowron  (UWr, filozofia).

Idź na górę