Jedność wiedzy, jedność poznania
  • Strona główna
  • Wystawy
  • „Nadmiar i brak. Projektowanie odpowiedzialne w obrębie zagadnień: nędza, głód / konsumpcja, marnotrawstwo”

DZIAŁANIA WARSZTATOWE INTERDYSCYPLINARNYCH GRUP STUDENCKICH: Akademia Sztuk Pieknych im. E. Gepperta (Wydział Ceramiki i Szkła) oraz Uniwersytet Wrocławski (Wydział Nauk Społecznych)

24-25.10.2013, Muzeum Współczesne Wrocław

prowadzenie: Karina Marusińska

Grupy / uczestnicy warsztatów:

„Tu i teraz”: Marta Trzyna, Jagoda Nowak, Kamila Ibrom

„Zostaw wiadomość”: Justyna Żak, Michał Borkowski, Teresa Milewicz, Karolina Bednorz

„Przyłącz się”: Edyta Skarba, Marta Dachowska, Valeriia Kliuchko, Dorota Kłodnicka

„Transfer”: Teresa Cukier, Magda Wojaczek Karbasz, Piotr Chojniak, Tetiana Didus

Warsztaty stworzyły studentom szansę, która nie mieści się w obecnym systemie kształcenia. Polegała ona na pracy w grupach interdyscyplinarnych. Eksperyment, będący konfrontacją doświadczeń zaczerpniętych z różnych obszarów nauki i sztuki zakładał wygenerowanie nowych wartości, które mogłyby przyczynić się do poprawy otaczającej rzeczywistości. Studenci zaproponowali rozwiązania projektowe dla kwestii „nadmiaru i braku” w kontekście następujacych problemów: nędza, głód, konsumpcja, marnotrawstwo. Powstało wiele propozycji radzenia sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nami współczesność. Wizjonerskie idee oscylują wokół zagadnień takich jak: drugie „życie” rzeczy jako odpowiedź na zjawisko (nad)produkcji, poprawa jakości komunikacji i zacieśnianie więzi międzyludzkich, promocja aktywizmu, oddolnych inicjatyw czy działań wspólnotowych. Interpretacja tematu była otwarta, przy czym należało uwzględnić zastosowanie materiałów: szkła i/lub ceramiki. Ograniczenie to stanowiło wyzwanie, wymagało bowiem uzasadnienia wybranych tworzyw.

Projektowanie stale poszerza swoją definicję. Design to obecnie metadyscyplina, dotycząca niemal każdego aspektu życia. Członkowie zespołów byli świadomi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje, jakie niesie za sobą kształtowanie materialnego otoczenia człowieka.

W pierwszym dniu warsztatów po prezentacji uczestników nastąpiła refleksja na temat tego, czego według nich na świecie brakuje, co zaś występuje w nadmiarze. Następnie wspólnie rozwinęli oni tytułowe hasła w odniesieniu do pojęć takich jak: obszar, odbiorca, skala problemu. Praca w grupach interdyscyplinarnych polegała na analizie współczesnych  zjawisk społecznych, ekonomicznych i kulturowych, zdefiniowaniu wybranego problemu oraz określeniu celu działania.

W drugim dniu każda z grup omówiła na forum rezultaty dotychczasowej pracy. W kolejnym etapie do poszczególnych zespołów zapraszany był „gość” – członek innej grupy, którego zadaniem było zadawanie pytań, podważanie sensu wysuniętych wcześniej propozycji oraz proponowanie alternatywnych rozwiązań. Tym samym ostateczne projekty w mniejszym lub większym stopniu stały się udziałem wszystkich uczestników warsztatów. Grupy zaprezentowały finalne projekty na dwóch planszach. Pierwsza z nich stanowiła „brudnopis”, zapis myśli, dokumentację procesu projektowego, natomiast druga była schematycznym ukazaniem wybranej idei.

Podczas toczących się dyskusji ścierały się różne punkty widzenia. Jak przyznają sami uczestnicy warsztatów, była to dla nich lekcja wydobywania tego, co najistotniejsze z NADMIARU informacji, a także okazja do uświadomienia sobie BRAKÓW pewnych kompetencji, niezbędnych w pracy zespołowej.

 

DSC08422 DSC08414 DSC08401 DSC08378 DSC08364 DSC08349

 

Idź na górę