Jedność wiedzy, jedność poznania

AMUiA jest partnerem w debacie Młodzi w Nauce. Debatę organizują Rada Młodych Naukowców oraz Akademia Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk.

Termin
16 marca 2016 r.
godz. 11:00

Miejsce
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
Wawelska 56
00-922 Warszawa

Ukazał się w wersji on-line wspólny artykuł prof. Jakuba Fichny (Przewodniczący Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk), dr. hab. Konrada Osajdy (członek Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk), dr. hab. Anety Pieniądz (Obywatele Nauki) oraz dr. Bartłomieja Skowrona (Przewodniczący Akademii Młodych Uczonych i Artystów) pt. Interdyscyplinarność z perspektywy młodych badaczy.

Członek Akademii Młodych Uczonych i Artystów Jakub Jernajczyk wziął udział w seminarium ”Społeczność uczących się i jej uczelnie”. Seminarium odbyło się w dniach  21-22 lutego 2013.  Organizatorzy: miasto Wrocław i OECD przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patronatem seminarium objęła Unia Metropolii Polskich.

Idź na górę