Jedność wiedzy, jedność poznania
plakat wydarzenia z data 05.06.2015 i email info@hugmosty.pl

Członek Akademii Młodych Uczonych i Artystów Jakub Jernajczyk wziął udział w seminarium ”Społeczność uczących się i jej uczelnie”. Seminarium odbyło się w dniach  21-22 lutego 2013.  Organizatorzy: miasto Wrocław i OECD przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patronatem seminarium objęła Unia Metropolii Polskich.

 

 

Wystąpienie Jakuba Jernajczyka na seminarium „Społeczność uczących się i jej uczelnie” upowszechniające wyniki Przeglądu OECD dot. roli szkolnictwa wyższego w rozwoju Wrocławia


 

 

Czym jest przegląd?

 

Przegląd „Rola szkolnictwa wyższego w rozwoju Wrocławia” przeprowadzony przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz miasto Wrocław został zrealizowany w ramach prowadzonego przez OECD od roku 2004 przeglądu i jest częścią szerszego programu z zakresu szkolnictwa wyższego. Przeglądy dotyczące szkolnictwa wyższego w rozwoju miast i regionów są narzędziem OECD mającym na celu zmobilizowanie szkolnictwa wyższego dla gospodarczego, społecznego i kulturalnego rozwoju miast i regionów. Przeglądy analizują, jak system szkolnictwa wyższego wpływa na rozwój lokalny i regionalny. Wrocławski przegląd jest pierwszym i jedynym, jak do tej pory, takim przedsięwzięciem w naszej części Europy.

 

Więcej informacji i nagrań z seminarium znajduje się na stronie: http://wca.wroc.pl/artykuly/1123/Przeglad-OECD/

Idź na górę