Jedność wiedzy, jedność poznania
aktualnosc w AMUiA

Akademia Młodych Uczonych i Artystów jest miejscem swobodnej i żywej wymiany intelektualnej dla młodych naukowców i artystów związanych z dolnośląskimi uczelniami wyższymi i instytutami naukowymi. Jest to inicjatywa, którą wyróżnia interdyscyplinarny, międzyuczelniany i elitarny charakter, ideą zaś jest jedność wiedzy.

Członkami Akademii mogą zostać osoby do 35 roku życia, wyróżniające się wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Kandydaci powinni wykazywać zainteresowanie aktywną współpracą z przedstawicielami rozmaitych dziedzin nauki i sztuki. Kadencja członka Akademii trwa 5 lat.

Akademia ma wyzwolić potencjał, śmiałość i nieszablonowość młodych umysłów oraz stać się stymulatorem procesu rozwoju tzw. „trójkąta wiedzy”. Pomaga kształtować wizerunek Wrocławia jako ambitnego ośrodka akademickiego i naukowego przyjaznego ludziom młodym.

JAK APLIKOWAĆ?

Wszystkich zainteresowanych kandydowaniem do Akademii Młodych Uczonych i Artystów prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie lub przesłanie oryginału formularza do siedziby Wrocławskiego Centrum Akademickiego (Rynek 13, II p., 50-101 Wrocław). Jednocześnie prosimy o przesłanie go na adres amuia@um.wroc.pl.

Termin zgłoszeń upływa 15 czerwca 2023 r. (decyduje data wpływu do WCA).

Formularze zgłoszeniowe zostały umieszczone na stronie: FORMULARZE

Idź na górę