Jedność wiedzy, jedność poznania
ncn

Członkowie  Akademii Młodych Uczonych i Artystów: Magdalena Rowińska-Żyrek, Przemysław Dopieralski oraz Artur Krężel  zdobyli finansowanie w konkursach Narodowego Centrum Nauki.

 

Dr inż .Magdalena Rowińska-Żyrek zdobyła finansowanie projektu pt. Zrozumienie oddziaływań cynku z cynkoforami i transporterami Zn(II) w grzybowych patogenach  w konkursie Sonata 7 Narodowego Centrum Nauki.  Kwota finansowania to 448 620 zł.

Projekt pozwoli zrozumieć interakcje cynku z cynkoforami i transporterami cynku z Candida albicans, najczęstszej przyczyny zakażeń grzybiczych u ludzi. C. albicans, zazwyczaj będący komensalem, bywa najczęstszą przyczyną kandydozy – stanu obejmującego infekcje od powierzchownych, poprzez chroniczne aż do przewlekłych, systemowych i potencjalnie zagrażających życiu candidemii. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego.


 

Dr  Przemysław Dopieralski (Wydział Chemii, UWr) zdobył  finansowanie projektu pt. Zrozumieć reaktywność disiarczków – mechanochemiczne spojrzenie, konkurs: Opus 7, kwota finansowania: 443 340 zł.

Celem projektu jest zrozumienie mechanizmów reakcji możliwych dla mostków disiarczkowych w roztworze wodnym – między innymi hydroliza zasadowa, kwaśna hydroliza, alfa-eliminacja, beta-eliminacja, substytucja na alfa-węglu czy też zwykłe reakcje zrywania wiązań S–S oraz C–S. W szczególności badany będzie wpływ, jaki ma mechaniczna rozciągająca siła na termiczny mechanizm badanych reakcji w świetle kontrowersyjnych wyników eksperymentalnych.

 

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego.


 

prof. dr hab. Artur Krężel (Wydział Biotechnologii, UWr) zdobył finansowanie projektu pt.  Charakterystyka strukturalna i biofizyczna wysoce zachowanej domeny haczyka cynkowego białka Rad50 – Badania nad stabilnością i dynamiką koordynacyjną u przedstawicieli domen świata ożywionego, konkurs Opus 7, kwota finansowania: 998 940 zł.

Celem projektu jest charakterystyka biofizyczna i strukturalna kompleksów domeny haczyka cynkowego występującej w białku Rad50 stanowiącej kluczowy element komórkowego systemu sygnalizacji uszkodzeń DNA i naprawy dwuniciowych pęknięć DNA – MRE11. Projekt realizowany będzie we współpracy z dwoma ośrodkami badawczymi z Warszawy: IBB PAN i Uniwersytetem Warszawskim, potrwa 3 lata.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Idź na górę