Jedność wiedzy, jedność poznania
okładka ksiązki zmiany medialne i komunikacyjne w stronę innowacyjności

Zostały opublikowane dwa tomy pod redakcją  członkini Akademii dr Katarzyny Kopeckiej-Piech pt. Zmiany medialne i komunikacyjne. W stronę innowacyjności. Tomy są dostępne on-line!

 

Jak czytamy we Wstępie  tomu pierwszego:

 

Na pierwszy tom serii Współczesne Transgresje, zatytułowany Zmiany medialne i komunikacyjne. W stronę innowacyjności, składają się prace polskich medioznawców i komunikologów inspirowane przewodnim tematem medialnych i komunikacyjnych przeobrażeń. Autorzy uzmysławiają, w jakiej relacji pozostają do siebie stare i nowe media oraz ich użytkownicy. Swoje prace kierują w stronę innowacyjności, opowiadając o niej w sposób bezpośredni lub pośredni. Wyjaśniając zmiany zachodzące we współczesnej sferze medialnej, uświadamiają odbiorcom ich zakres i zróżnicowane konsekwencje. Niewątpliwie współczesne media są środowiskiem nieustannej zmiany, ale czy wszystkie mają charakter innowacyjny?

 

Oraz o tomie drugim:

Celem, jaki postawili sobie autorzy drugiego tomu serii Współczesne Transgresje, zatytułowanego Zmiany medialne i komunikacyjne. Media, wizerunek, biznes, jest interdyscyplinarne opracowanie problematyki zmiany komunikacyjnej w kontekście rozwoju mediów, budowania wizerunku oraz prowadzenia biznesu. Te trzy sfery aktywności okazują się wzajemnie na siebie oddziaływać i przeplatać w codziennej praktyce produkcji i konsumpcji medialnej. Pozostają w ścisłych relacjach, które niniejsza praca stara się zidentyfikować i wyjaśnić.

 

Recenzentka tomu dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza, prof. UMCS napisała:

Niniejsza książka to ciekawy przyczynek do dyskusji nad zmianami zachodzącymi na płaszczyźnie komunikacyjnej w kontekście rozwoju mediów, budowania wizerunku oraz prowadzenia biznesu, zawierająca przykłady z polskiej rzeczywistości. Tym samym praca ta będzie bez wątpienia istotną pomocą dydaktyczną dla studentów wielu kierunków akademickich, takich jak dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia czy marketing. Czytelnik otrzyma do rąk książkę interesującą, sprawnie napisaną, dotyczącą istotnego problemu i – co ważne – bezpośrednio odnoszącego się do polskich realiów współczesnej doby.

 

Dwa prezentowane tomy dostępne są w całości na profilu dr Katarzyny Kopeckiej-Piech.

Strona wydawnictwa WN Katedra

Idź na górę