Jedność wiedzy, jedność poznania
plakat wydarzenia z data 05.06.2015 i email info@hugmosty.pl

Członkowie Akademii Młodych Uczonych i Artystów oceniają wnioski i przygotowują opinie  dla Kapituł Konkursowych w Studenckim Programie Stypendialnym dla doktorantów.

Stypendia w wysokości 2000 zł miesięcznie ustanowione zostały przez Prezydenta Wrocławia i przyznawane są w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego*

Zasadniczym kryterium przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu nowych stypendiów studentom studiów III stopnia na uczelniach publicznych i niepublicznych oraz w placówkach naukowych prowadzących studia doktoranckie są wybitne osiągnięcia badawcze doktoranta.

Członkowie AMUiA podzieleni są na pięć Komisji Stypendialnych:

1) Komisja stypendium im. Ludwika Hirszfelda: w zakresie nauk biologicznych i medycznych;

2) Komisja stypendium im. Hugona Steinhausa: w zakresie nauk matematycznych;

3) Komisja stypendium im. Maxa Borna: w zakresie nauk fizycznych i chemicznych.

4) Komisja stypendium im. Wincentego Stysia: w zakresie nauk społecznych i humanistycznych

5) Komisja stypendium im. Jerzego Grotowskiego: w zakresie sztuki

 

Ocena wniosków jest czterostopniowa:

(a) wybór wniosków najlepszych (około 10% wszystkich wniosków)

(b) rozmowy z kandydatami

(c) pisemne rekomendacje przygotowywane przez AMUiA i przedkładane Kapitułom Konkursowym

(d) podjęcie decyzji w sprawie przyznania stypendium i wyróżnień przez Kapituły Konkursowe.

 

Wysokie i nieoczywiste osiągnięcia poznawcze doktorantów najwyżej ocenionych zasługują na uznanie i są podstawą do twierdzenia, że wrocławskie środowisko naukowe jest i pozostanie silnym środowiskiem akademickim.

 

 

———-

* program realizowany na podstawie: uchwały nr LV/1693/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 października 2010 r. z późn. zm.

Idź na górę