Jedność wiedzy, jedność poznania

26 czerwca 2013 r. członkowie Akademii Młodych Uczonych i Artystów zdecydowali o powiększeniu swojego grona.

Wśród nowo przyjętych członków znaleźli się:

dr Katarzyna Kopecka-Piech, Zakład Komunikacji Społecznej i Mediów, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu;

dr Radosław Rudek, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

dr Roland Zarzycki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski.

Gratulujemy!

 

prof. Tadeusz Luty, dr Katarzyna Kopecka-Piech

Idź na górę