Jedność wiedzy, jedność poznania
  • Strona główna
  • Wykłady
  • Wizyta Profesora Andreasa Heinza w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 14-17 września 2015

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA WYKŁAD I SEMINARIUM NA TEMAT DYMENSJONALNEGO PODEJŚCIA DO ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH

WYKŁAD: „A dimensional approach to mental disorders – learning mechanisms in the etiology and maintenance of psychoses, affective disorders and addiction”

Data: 15.09.2015 r. godzina 16:00-17:00

Sala Wykładowa Katedry Psychiatrii Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Pasteura 10, 50-367 Wrocław

SEMINARIUM: “A dimensional approach to mental disorders – learning mechanisms in the etiology and maintenance of psychoses, affective disorders and addiction”

Data: 16.09.2015 r. godzina 15:00-18:00

Sala Wykładowa Katedry Psychiatrii Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Pasteura 10, 50-367 Wrocław

****

Profesor Andreas Heinz jest ekspertem w dziedzinie neurobiologicznych podstaw zaburzeń psychicznych. Z wykształcenia filozof i lekarz, ze specjalizacją z neurologii, psychiatrii, terapii uzależnień, medycyny społecznej i psychoterapii. Doświadczenie naukowe zdobywał w Niemczech (University of Heidelberg, Freie Universität Berlin) i USA (Yale University, Howard University, National Institute of Mental Health, NIH, Bethesda). Jest autorem ponad 400 publikacji naukowych z całkowitym wskaźnikiem wpływu impact factor (IF) ponad 1800 oraz 140 rozdziałów w książkach i listów do redakcji. Za swoją działalność naukową dostał liczne nagrody, m.in. Leibniz Chair Award (2011r.). Jest organizatorem corocznych kursów dla młodych psychiatrów i psychologów Berlin Summerschool popularyzujących najnowsze trendy w nauce, jak również promujących integrację środowiska naukowego krajów Europy Wschodniej i Zachodniej.

****

Wizyta jest organizowana w ramach programu VISITING PROFESSORS Fundusz Scientiae Wratislavienses finansowany ze środków Gminy Wrocław.

Kontakt: Dorota Frydecka: dfrydecka@gmail.com

Idź na górę