Jedność wiedzy, jedność poznania

Nadmiar i Brak, wykład, Centrum Innowacyjności ASP Wrocław

Charakteryzując współczesność mówi się często o nadmiarze rzeczywistości i  nadprodukcji jej reprezentacji (obrazów i informacji). Jednocześnie wymienić można obszary dotkliwego braku i pustki – dzisiejszy nadmiar wydaje się entropiczny i inflacyjny – nie prowadzi do pełni, lecz wprost do braku. Pojawia się szereg pytań: czy równowaga, bądź jej brak, mają charakter obiektywny? Czy są immanentną właściwością rzeczywistości, czy jedynie naszym subiektywnym jej osądem?

 

 Nadmiar i brak  to inicjatywa, która kładąc akcent na skrajności ma wywołać możliwie szeroką i interdyscyplinarną refleksję nad ich relacją ze stanami optymalnie  zrównoważonymi. W ramach tego wydarzenia miały dotychczas miejsce wykłady z zakresu filozofii, genetyki, socjologii, historii sztuk wizualnych i percepcji oraz modelowania matematycznego.Najważniejszym ze spotkań był wykład wybitnego kosmologa i filozofa ks. prof. Michała Hellera Początek wszechświata – od braku do nadmiaru. We współpracy z Polskim Towarzystwem Socjologicznym odbył się konkurs fotograficzny, planowane jest seminarium na temat społecznych konsekwencji przemian w zatrudnieniu, połączone z warsztatmi projektowania odpowiedzialnego.

 

Zwieńczeniem cyklu będzie konferencja, która odbędzie się w Centrum Innowacyjności – Centrum Sztuk Użytkowych Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu w terminie 30.11-01.12.2013. Konferencji towarzyszyć będzie ekspozycja prac artystów związanych z tą uczelnią, a wszystko udokumentowane zostanie w publikacji zawierającej teksty naukowe wraz z reprodukcjami obiektów artystycznych.

 

Formuła konferencji, łącząca w jedno wykłady, seminaria oraz wydarzenia artystyczne, nawiązuje do idei jedności sztuki i nauki, których rola w rozumieniu rzeczywistości jest komplementarna. Oczekujemy, że połączenie artystycznej kreatywności z naukową kompetencją  wskaże zarówno naukowcom, jak i artystom nowe drogi i instrumenty, wpływając na dynamizację procesów badawczych i artystycznych.

 

Tematy dotychczasowych prezentacji członków AMUiA:         

 

Bartek Skowron (filozofia) Nadmiar, brak i pełnia w metafizyce i etyce

Jakub Jernajczyk (sztuki wizulane) Stratne percepcje nadmiarowej rzeczywistości

Łukasz Huculak (sztuki wizulane)  Czego nie widać. Szkic, destrukt, nonfinito.

Małgorzata Cebrat (genetyka) Nadmiar i brak – o poznawaniu funkcji genów

Jarosław Drapała (informatyka) Nadmiar i brak: symulacja a rzeczywistość

Adam Mrozowicki, Agata Krasowska, Mateusz Karolak (socjologia) Nadmiar pracy, brak pracy, a prekaryzacja pracy

Idź na górę