Jedność wiedzy, jedność poznania

Ks. Prof. Michał Heller

W piątek 31 maja 2013 r. w auli Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu odbył się wykład Ks. Prof. Michała Hellera pt. “Początek Wszechświata – od braku do nadmiaru”. Wykład rozpoczął całodniowe spotkanie Ks. Prof. z Akademią Młodych Uczonych i Artystów.

Aula ASP pękała w szwach. Na sali zgromadziło się ponad 200 osób; profesorów i studentów, naukowców i artystów, mieszkańców Wrocławia i okolic. Znamienitego Gościa powitał Rektor ASP Prof. Piotr Kielan. Następnie głos zabrał Prof. Tadeusz Luty, który przybliżył zebranym sylwetkę naukową Ks. Prof. Michała Hellera. 45 minut wykładu minęło błyskawicznie. Choć mowa była o rzeczach najwyższej wagi, Ksiądz Profesor wielokrotnie rozbawiał słuchaczy celnymi żartami.

Po spotkaniu dało się słyszeć wiele głosów zachwytu, komplementujących błyskotliwość, klasę i formę wykładu, a także to, że wreszcie udało się sprowadzić do Wrocławia tak wybitną Postać.

 

Idź na górę