Jedność wiedzy, jedność poznania

Akademia Młodych Uczonych i Artystów była jedną z instytucji wspierających konferencję Polish Scientific Networks 2016. Członkowie Akademii aktywnie uczestniczyli w konferencji:

– Dr hab. n. med. Dorota Frydecka wygłosiła wykład pt. “Integracja procesów jawnego i niejawnego przetwarzania informacji w zaburzeniach psychotycznych”.

– Dr Bartłomiej Skowron poprowadził panel “Jak innowacje społeczne mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów cywilizacyjnych?”.

– Uroczystości otwarcia konferencji w Oratorium Marianum towarzyszyła wystawa multimedialnych prac dr. Jakuba Jernajczyka.

Idź na górę