Jedność wiedzy, jedność poznania

plakat-czerwiec_2Akademia Młodych Uczonych i Artystów zaprasza na spotkanie z Adamem Mrozowickim, Agatą Krasowską i Mateuszem Karolakiem z Instytutu Socjologii UWr pt. “Nadmiar pracy, brak pracy, prekaryzacja pracy.”

Wykład odbędzie się w ramach naukowo-artystycznego projektu „Nadmiar i brak”, w czwartek 20.06.2013, godz.18: 00, Wrocławskie Centrum Akademickie, Rynek 13, Wrocław – I piętro.

Celem spotkania jest podjęcie dyskusji nad konsekwencjami prekaryzacji pracy, wyrażającej się w ekspansji elastycznych i niepewnych (z punktu widzenia pracownika)  form zatrudnienia, dla socjologicznych i humanistycznych diagnoz przemian świata pracy w XXI wieku. W oparciu o dane zastane oraz prowadzone obecnie przez prelegentów  badania biograficzne nad pracą ludzi młodych, analizujemy doświadczenia biograficzne współczesnych pracowników sprekaryzowanych. Staramy się odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu procesy destandaryzacji zatrudnienia przekładają się na socjologiczne i potoczne rozumienie nadmiaru i braku pracy oraz możliwości korzystania z szeroko rozumianych praw obywatelskich i form reprezentacji interesów związanych ze standardowym zatrudnieniem.

Idź na górę