Jedność wiedzy, jedność poznania

Jeśli jesteś uczniem jednej z wrocławskich szkół średnich i interesują Cię medialne wymiary sportu, zapraszamy Cię do przesłania zgłoszenia chęci udziału w projekcie badawczo-edukacyjnym SMS – Saturacja Medialna Sportu.

W grupie liczącej kilkoro uczniów i kilkoro studentów oraz doktorantów postaramy się odpowiedzieć wspólnie na pytanie, jak mieszkańcy Wrocławia uczestniczą w nasyceniu mediami sportu, zarówno tego pasywnego (odbieranego za pośrednictwem np. telewizji), jak i aktywnego (aktywności fizycznej wzbogaconej np. o zastosowanie urządzeń medialnych, takich jak smartfony i aplikacje mobilne) oraz jak to oceniają.

Dzięki udziałowi w projekcie:

  • zyskasz możliwość bezpłatnego udziału w warsztatach metodologicznych, prowadzonych przez wybitnych uczonych, w tym socjologa i psychologa, zdobywając wiedzę na temat sposobów prowadzenia badań społecznych,
  • wejdziesz w skład interdyscyplinarnej i zróżnicowanej wiekowo grupy badawczej, składającej się z przedstawicieli m.in. nauk o mediach, kulturoznawstwa, nauk o kulturze fizycznej,
  • nawiążesz ciekawe kontakty z badaczami, doktorantami, studentami i innymi uczniami oraz nauczysz się akademickiej pracy zespołowej,
  • weźmiesz aktywny udział w badaniach terenowych dotyczących atrakcyjnego i przyszłościowego tematu
  • oraz we wspólnym opracowywaniu wyników i ich upowszechnianiu.

Projekt ma charakter pilotażowy i w przypadku jego powodzenia możliwa jest jego kontynuacja w roku 2017, m.in. w związku z organizacją we Wrocławiu imprezy o globalnym zasięgu, jaką będzie The World Games (20-30.07.2017).

Jeśli interesują Cię media, komunikacja, nowe technologie, badania społeczne, interdyscyplinarność i naukowy rozwój, prześlij zgłoszenie (imię, nazwisko, numer szkoły i klasy oraz max. 5 zdań opisujących Twoją motywację udziału w projekcie) na adres: newmedia@onet.eu do dnia 10.04.2016.

Projekt współfinansowany przez Wrocławskie Centrum Akademickie (http://www.wca.wroc.pl/) w ramach działalności Akademii Młodych Uczonych i Artystów (http://akademia.wroc.pl/pl/) realizuje dr Katarzyna Kopecka-Piech z Zakładu Komunikacji Społecznej i Mediów AWF we Wrocławiu (http://kopecka-piech.pl).

Kontakt: katarzyna.kopecka.piech@gmail.com 

Zaproszenie do udziału w projekcie SMS

Idź na górę