Jedność wiedzy, jedność poznania

Prezentujemy film pt. “Wyrzeźbić mądrość. W poszukiwaniu form i znaczenia filozofii w edukacyjnej przestrzeni Wrocławia”.
Sądzimy, że zarówno polskie szkoły, jak i polskie środowisko edukacyjne, jest już gotowe na szerszą obecność filozofii w szkołach. Film powstał w ramach drugiej edycji projektu Porządne Myślenie. Inicjatorem projektu był dr Bartłomiej Skowron. Wśród realizatorów jest również członek Akademii dr Roland Zarzycki. Oprawę wizualną wzbogacił dr Jakub Jernajczyk. Prof. Łukasz Huculak wspierał projekt w staraniach o jak najlepsze miejsce zdjęć do filmu. Wszystkim uprzejmie dziękujemy! 


Zajęcia w szkołach w edycji 2015/2016 Porządnego Myślenia prowadzili: dr Katarzyna Kuczyńska, dr Justyna Kostaś, dr Bartłomiej Skowron, dr Roland Zarzycki, dr Marcin Łazarz, dr Łukasz Nysler, dr Marcin Wróbel, mgr Krzysztof Siemieńczuk, mgr Wiktor Figiel, mgr Sebastian Wachowiak. Doc. dr Wojciech Ostrowski z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego koordynował prace zespołu.

Zespół Porządnego Myślenia wspiera wszelkie działania prowadzące do mądrego wprowadzenia filozofii do szkół we Wrocławiu i w Polsce.

Film powstał we wnętrzach pracowni rzeźbiarskich Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.
W filmie wykorzystano rysunek dr. Jakuba Jernajczyka oraz prace rzeźbiarskie studentów ASP.

Film ten powstał dzięki merytorycznej i organizacyjnej pracy zespołu projektu Porządne Myślenie. Autorami ogólnej koncepcji filmu są Katarzyna Kuczyńska oraz Sebastian Wachowiak.

Zespół pragnie podziękować firmie StamtadFilm za życzliwe wsparcie projektu Porządne Myślenie.

Idź na górę