Jedność wiedzy, jedność poznania

Zapraszamy na najnowszą wystawę Łukasza Huculaka  Detale/Przestrzenie  w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie (30.01. – 01.03.2015), której towarzyszy katalog z tekstem napisanym przez autora wspólnie  z Bartłomiejem Skowronem. “Sylabizowanie obrazu” to próba spojrzenia na obraz malarski z perspektywy teorii filozoficznej opisującej zależność pomiędzy całością i jej częściami.

Idź na górę