Jedność wiedzy, jedność poznania

W niedzielę 20 marca 2016 r. odbyły się pierwsze z zaplanowanych warsztatów w projekcie Filomates  pt. „Od funkcji neuronu do zaburzeń psychicznych”. Warsztaty poprowadzili członkowie Akademii:  dr Dorota Frydecka oraz dr inż. Jarosław Drapała. Warsztaty odbyły się na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

 

Warsztaty rozpoczęła prezentacją na temat schizofrenii dr Dorota Frydecka. Uczniowie poznali m. in. objawy choroby i jej przebieg, sposoby diagnozowania, przypadki kliniczne, przyczyny występowania. W szczególności, uczniowie zaznajomili się z deficytami poznawczymi osób chorych na schizofrenię oraz metodami ich badania. Jedna z metod badawczych wykorzystywanych przez dr Dorotę Frydecką  polega na analizie przebiegu procesów uczenia się i podejmowania decyzji na podstawie pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych otrzymywanych przez osoby badane podczas  gry w grę komputerową. Analiza kolejnych decyzji podejmowanych przez osoby badane podczas gry przeprowadzana jest za pomocą obliczeniowych modeli matematycznych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych.

Część warsztatów prowadzona przez dr. inż. Jarosława Drapałę  miała na celu przedstawienie biologicznych podstaw działania neuronu oraz matematycznego modelu neuronu. Ostatnia część warsztatów polegała na symulacji komórek nerwowych na komputerze (w środowisku obliczeń inżynierskich MATLAB) w przygotowanych przez dr. inż. Jarosława Drapałę programach. Dodatkowo uczniowie poznali zasady tworzenia modeli komputerowych i symulacji procesów, pisząc samodzielnie proste programy realizujące symulacje populacji osobników i oscylatora tłumionego.

W najbliższych miesiącach planowane są kolejne warsztaty w ramach projektu Filomates. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie projektu: http://akademia.wroc.pl/pl/?p=2671.

 

Idź na górę