Jedność wiedzy, jedność poznania

Do odpowiedzi na to pytanie dążyć będą uczestnicy warsztatów „The Excellent Science Days”, które odbędą się we Wrocławiu już w dniach 5-6 listopada 2015 r.

Dwudniowe wrocławskie spotkanie organizowane jest przez Young Academy of Europe, Academia Europaea Knowledge Hub Wrocław, przy współudziale Akademii Młodych Uczonych i Artystów, Wrocławskiego Centrum Akademickiego, dwóch wrocławskich instytutów PAN (Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnych oraz Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych) oraz Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Celem warsztatów jest pokazanie jak pisać artykuły naukowe oraz skutecznie publikować je w prestiżowych periodykach, takich właśnie jak Nature. Podczas warsztatów poruszone zostaną między innymi takie zagadnienia jak: wprowadzenie do publikowania naukowego, warsztat autora, struktura tekstu, przygotowanie wykresów, rycin i właściwy dobór słów kluczowych, przebieg procesu oceny, a także sposób przygotowania odpowiedzi na uwagi recenzentów oraz kontaktowania się z redakcją.

W warsztatach weźmie udział ponad 20 naukowców z Polski, Ukrainy oraz Czech, a poprowadzą je doświadczeni edytorzy: Liesbeth Venema (Senior Editor Nature) oraz Iulia Georgescu (Senior Editor Nature Physics).

Warsztatom towarzyszyć będzie otwarte spotkanie, podczas którego będzie można zdobyć informacje na temat grantów naukowych oraz finansowania projektów badawczych, a także porozmawiać z edytorami i wymienić się doświadczeniami. W programie przewidziano prezentacje m.in.:

  • Macieja Łopatki (Project Advisor, Research Executive Agency), który zaprezentuje ważny unijny program FET Open
  • Nedjeljki Zagar (University of Ljubljana), która  przedstawi informacje o  COST Targeted Network „SCI-Generation”,
  • Magdaleny Rowińskiej-Żyrek (Uniwersytet Wrocławski), która omówi projekty europejskie „Marie Skłodowska Curie” oraz
  • Artura Bednarkiewicza (INTiBS PAN oraz WCB EIT+), który opowie o swoich doświadczeniach z europejską inicjatywą współpracy naukowców COST.

 

Część otwarta warsztatów rozpocznie się w czwartek, 5 listopada 2015 r. o godzinie 15:00 w Regionalnym Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej we Wrocławiu na ul. Widok 10.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: http://www.ae-info.org/ae/Acad_Main/Events/Excellent%20Science%20Days,  pisząc na adres nowak@acadeuro.wroclaw.pl, lub telefonicznie: +48 506 388 101.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z warsztatów. Są one dostępne tutaj.

Idź na górę