Jedność wiedzy, jedność poznania

Członek AMUiA dr Grzegorz Joachimiak został nagrodzony przez Jury 18. edycji Konkursu o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta za pracę doktorską pt. Rękopiśmienne tabulatury lutniowe z I połowy XVIII wieku ze zbiorów cystersów z Krzeszowa. Repertuar – praktyka wykonawcza – mecenat artystyczny.

Więcej informacji na temat nagrody można znaleźć na stronie internetowej Związku Kompozytorów Polskich.

Serdecznie gratulujemy laureatowi!

Idź na górę