Jedność wiedzy, jedność poznania
Ubrana w czarną bluzkę Urszula Lisowska patrzy przed siebie

Zajmuję się filozofią polityki i filozofią społeczną. Opublikowałam książkę poświęconą przedstawicielce współczesnego amerykańskiego liberalizmu i tzw. podejścia zdolnościowego (capability approach), Marcie Craven Nussbaum. Przy okazji tych badań zainteresowałam się związkami między polityką a estetyką, co z kolei doprowadziło mnie do filozofii Hanny Arendt. Obecnie zajmuję się przede wszystkim kwestiami środowiskowymi (pytając o rozumienie polityki w dobie antropocenu) oraz – i w związku z tym – kategorią z(a)dziwienia (wonder). We wszystkich tych obszarach szczególne znaczenie mają dla mnie wątki feministyczne.
W od maja 2019 do maja 2021 roku pełniłam funkcję przewodniczącej Akademii Młodych Uczonych i Artystów.

Idź na górę