Jedność wiedzy, jedność poznania
Ubrany w błękitną koszulę i noszący okulary Piotr Donizy patrzy w kadr

Jestem lekarzem histopatologiem, profesorem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Na co dzień diagnozuję pacjentów, u których wykryto guzy/zmiany rozrostowe o niejasnym charakterze. Na podstawie badania mikroskopowego stawiam diagnozę wykluczającą bądź potwierdzającą nowotwór złośliwy. Zajmuję się także oceną histopatologiczną biopsji nerek własnych i przeszczepionych wyjaśniając przyczynę ich dysfunkcji. Wolny czas pochłania moja druga największa pasja, czyli nauka, zogniskowana na poznawaniu mechanizmów progresji rzadkich, agresywnych nowotworów złośliwych (czerniak gałki ocznej, rak skóry z komórek Merkla) we współpracy z międzynarodowymi zespołami naukowcami, m.in. z Uniwersytetu Harvarda. Jestem współautorem 71 publikacji (Impact Factor: 212,20; H-indeks: 16; cytowania: 622) oraz współautorem rozdziałów w 3 monografiach.

Idź na górę