Jedność wiedzy, jedność poznania
Ubrany w garnitur i w okularach Paweł Gać uśmiecha się patrząc w kadr

Prowadzone przeze mnie badania koncentrują się na wpływie środowiska na występowanie, przebieg i następstwa chorób sercowo-naczyniowych, zwłaszcza nadciśnienia tętniczego, miażdżycy, choroby niedokrwiennej serca i obturacyjnego bezdechu sennego. W badaniach wykorzystuję warsztat metodologiczny diagnostyki obrazowej, głównie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Głównymi kierunkami moich badań są:

  • Określenie konsekwencji zdrowotnych wpływu środowiskowego narażenia na dym tytoniowy na morfologię i funkcję serca i naczyń,
  • Ocena znaczenia niedoborów mikroelementów jako czynnika ryzyka niekorzystnych zmian w układzie krążenia,
  • Analiza ryzyka konsekwencji zdrowotnych zawodowej ekspozycji na metale,
  • Poszukiwanie nowych ogniw patogenetycznych nadciśnienia tętniczego i obturacyjnego bezdechu sennego,
  • Weryfikacja wartości predykcyjnej nowych radiologicznych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego.
Idź na górę